Έρευνα & Ανάπτυξη

Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας

Εμείς, στη ΒΙΟΠΟΛ:

  • Αναπτύσσουμε συνταγές στα μέτρα των πελατών μας. Κάνουμε αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι.
  • Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας στην Τεχνολογία της Πολυουρεθάνης για να επιτύχουμε τις επιθυμητές ιδιότητες προϊόντων ανά εφαρμογή.
  • Εφαρμόζουμε τις πιο πρόσφατα διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων.
  • Χρησιμοποιούμε τον πλέον προηγμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, καθώς και ψηφιακά εργαλεία.
  • Ακούμε προσεκτικά τους πελάτες μας ώστε να κάνουμε την καλύτερη επιλογή υλικού και αναπτύσσουμε μαζί τις βέλτιστες πρακτικές παραγωγής.
  • Προσπαθούμε να είμαστε γρήγοροι στην ανάπτυξη νέου προϊόντος και να μειώσουμε τον χρόνο διάθεσής του στην αγορά.
  • Εξασφαλίζουμε ότι όλα μας τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και πιστοποιήσεων.
  • Επενδύουμε στη συνεχή αύξηση της τεχνικής μας γνώσης.

Ελέγχουμε

τα προϊόντα με δικές μας μηχανές πολυουρεθάνης και καλούπια, πριν τα εμφανίσουμε στην αγορά.

Παρέχουμε

σταθερή υποστήριξη και εκπαίδευση μετά την πώληση από την έμπειρη ομάδα μας.

Επικοινωνούμε

με πολλά διαπιστευμένα εργαστήρια και οργανισμούς πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο.

ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.

Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας